Magyar huRomână ro
Fõoldal Rólunk Keresés Kapcsolat
Eladó
Mûhely (1)
Családi ház (2)
Nyaraló, hétvégi ház (6)
Kereskedelmi felület (1)
Lakóövezeti telek (6)
Nyaraló telek (6)
Turisztikai belterület (2)
Ipari telek (3)
Külterületi telek (3)
Kiadó
Lakóövezeti telek(1)
Helységek
Fenyéd (1)
Hargita - Kalibáskő (1)
Homoródfürdõ (3)
Ivó (2)
Kápolnás (1)
Korond (2)
Nyárádremete (1)
Sikaszó (3)
Sóvárad (1)
Székelypálfalva (1)
Székelyudvarhely (8)
Szentegyháza (1)
Szováta (1)
Zeteváralja (5)
Elérhetőségünk:

KOVÁCS TOURS Kft.

Bethlenfalvi út 51 szám
Székelyudvarhely 535600
Hargita megye, Románia
Tel/fax: +40-266-218889
Mobil: +40-749-145-857
Adószám(CUI): RO 15975569

Email: info@erdelyitelkek.ro

Linkek:

Medve-tó, Szováta

 

Politica GDPR S.C. KOVACS TOURS S.R.L.

Stimați Parteneri/Clienți,

Subscrisa S.C. ”KOVACS TOURS” S.R.L., cu sediul social în Com. Zetea, nr. 1033, jud. Harghita, înregistrată la O.R.C. sub nr. J19/1125/2003, C.U.I. RO 15975569, având ca obiect principal de activitate ”Agenţii imobiliare”, cod CAEN 6831, prin reprezentantul său legal, Marton Zoltan, administrator, în calitate de operator pentru care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal;

Vă facem cunoscut că începând cu data de 25 mai 2018, se aplică prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a putea să vă trimitem în continuare oferte cu privire la imobilele puse în vânzare prin intermediul site-ului nostru, precum și orice alte informații, știri, campanii, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.

Pentru dezabonare ulterioară vă puteți exercita dreptul de a vă retrage acest consimțământ prin adresarea unei cereri în acest sens.

Ce se înțelege prin date personale?

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Ce înseamnă prelucrare de date personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum este definită de art. 4, pct. 2 din Regulamentul U.E. nr. 679/2016, înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Ce date personale prelucrăm în activitatea noastră, în ce scop și care este temeiul legal al prelucrării?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal ( cum ar fi: numele, adresa, nr. telefon, adresa e-mail), în primul rând pentru realizarea obiectului nostru de activitate, precum și pentru a vă transmite mesaje de marketing, în situația în care vă exprimați consimțământul în acest sens. Folosim informațiile pe care le furnizați la completarea formularului de contact de pe site-ul nostru, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Orice alte date personale pe care ni le veți comunica pe e-mail, telefonic sau prin alte mijloace, vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR și numai în scopul pentru care ne-au fost transmise. De asemenea, în scopul încheierii și executării contractelor de intermediere imobiliară –Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării acestor contracte.

Care sunt drepturile dv., în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal?

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal,  aveți următoarele drepturi, după cum urmează: dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal, dreptul de rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a înainta plângere către autoritatea competentă, dreptul de a vă adresa justiției.

Către cine transmitem datele dv. personale?

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis sunt comunicate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres în acest sens, sau dacă există o obligație legală sau contractuală în acest sens.

Cum protejăm datele dv. personale?

În conformitate cu prevederile regulamentului de mai sus, am stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. De asemenea, vă asigurăm că vom face tot ce este posibil pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare.

Cât timp păstrăm datele dv?

Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care transmiteți orice date cu caracter personal către site-ul nostru www.erdelyitelkek.ro, acceptați și sunteți de acord ca aceste date să fie prelucrate de noi, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Adresa de contact pentru S.C. Kovacs Tours S.R.L., referitoare la GDPR este: dpinfo@erdelyitelkek.ro. Puteți trimite pe această adresă cererile, solicitările sau orice alte întrebări legate de datele dv. personale și veți primi un răspuns, în termen legal.

Notificarea privind încălcarea datelor cu caracter personal o vom face conform reglementarilor legale și dacă datele personale sunt compromise, vom notifica prin email persoana vizată, autoritatea de supraveghere și monitorizare, în termen de 72 ore, furnizând suficiente detalii cu privire la datele afectate și amploarea incidentului.

"Încălcarea datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea neautorizată a datelor personale prelucrate.

Menționăm că politica de confidențialitate a S.C. ”Kovacs Tours” S.R.L. poate fi actualizată iar schimbările vor fi afișate în această pagină.Kiemelt ajánlatok
Zeteváralja - Zetelaki gát
Eladó
Helység: Zeteváralja
Terület: 3,5 ha
Irányár: 13 euró/m2
Ivó
Eladó
Helység: Ivó
Terület: 170 ár
Irányár: 400 euró / ár
Székelyudvarhely - Bethlenfalva
Eladó
Helység: Székelyudvarhely
Terület: 959 m2
Irányár: 1.950 euró/ár
Székelyudvarhely - Ugron Gábor utca
Eladó
Helység: Székelyudvarhely
Terület: 3.664 m2
Irányár: 115.000 euró /ár
Varroda teljes felszereléssel
Eladó
Helység: Szentegyháza
Irányár: 365000 euró
Ivó - Sugó
Eladó
Helység: Ivó
Terület: 54 ár
Irányár: 35000 euró
Kalondatető
Eladó
Helység: Székelypálfalva
Terület: 213,54 ár
Irányár: 350 euró/ár
Hargita - Kalibáskő
Eladó
Helység: Hargita - Kalibáskő
Irányár: 3,5 euró/ m2
Zeteváralja - Nyergesmege
Eladó
Helység: Zeteváralja
Terület: 8.835 m2
Irányár: 75.000 Euró
Zeteváralja - Borosszénája
Eladó
Helység: Zeteváralja
Terület: 26 + 28 ár
Irányár: 8 euró/m2
Sóváradi ingatlan 3,65 ha
Eladó
Helység: Sóvárad
Terület: 3,65 ha
Irányár: 10 euro/m2
Turisztikai telek a Homoródpatakában
Eladó
Helység: Kápolnás
 
Fõoldal Rólunk Keresés Kapcsolat
 
  Prelucrarea datelor cu caracter personal

© 2011 erdelyitelkek.ro | design by Modern Visual Graphics | programed by Lokopi Web